منوی Project - آموختن Multi Media Builder

آموختن Multi Media Builder

آموختن برنامه‎ی چند رسانه‎ای Multi Media Builder

منوی Project

این منو کاربرد زیادی نسبت به سایر منو ها داره .

زیر منوی Project Settings : این قسمت تنظیمات پروژتون رو نشون میده .

قسمت Windows Size : در این قسمت شما اندازه ی پنجره ی نمایش رو تنظیم می کنید . که اولین Edit Box که مربوط به Widths است همون عرض پنجره ی نمایشی رو نشون می ده . Heights نیز اندازه ارتفاع پنجره رو نشون می ده . در قسمت Quick Preset چندین اندازه‌ی پنجره ی پیشفرض استاندار قرار داده شده که عومیت داره . از هر کدوم که راحت ترید برای تغییر اندازه ی پنچره‌ی نمایشی خود استفاده کنید .
Windows Title : عنوان پنجره‌ی نمایشی رو در این قسمت وارد کنید . سعی کنید از 25 کارکتر یا کمتر برای عنوان خود استفاده کنید مگر در حالتی که تیک (Standard Window (Caption, Close Button, Border روشن باشه .

علت اینکه نوشتم سعی کنید از 25 کاراکتر یا کمتر استفاده کنید اینه که نوشته‌ی عنوان ، وقتی برنامه ی Compile شده رو اجرا می کنید مانند دکمه های موجود برنامه ها در قسمت TaskBar ویندوز که ظاهر میشه به علت زیاد بودن کارکتر ها به دنبال بخشی از عنوان پنجره که بیش از 25 کارکتره ، سه تا نقطه ( ... ) می ذاره که ظاهر دکمه رو خراب میکنه .

تیک (Standard Window (Caption, Close Button, Border : با روشن بودن این تیک ظاهر پنجره مانند ظاهر ویندوز که داری دکمه های ضربدر (برای خروج) ، منفی (برای کوچک نمایی) میشه . که البته دکمه مربع (برای بزرگ نمایی) خاموشه ، که این یکی از نقطه ضعف این برنامه است . در قسمت قبل از نام عنوان با روشن بودن تیک یک قسمت برای آیکون وجود داره که آیکون برنامه رو نشون می ده .
تیک Enable Minimize : با روشن بودن این تیک قابلیت کوچک نمایی روشن می شه . در غیر این صورت شما نمی توانید پنجره رو کوچک کنید .
تیک Client Border : با روشن بودن این تیک برنامه اطراف پنجره خطوطی سیاه رنگ به منظور نشان دادن اطراف پنجره نشون می ده .


حالت های ترکیبی تیک های بالا :

  1. اگر Standard Window خاموش باشد و Client Border نیز خاموش باشد پنچره با رنگ پس زمینه‌ی خودش بدون هیچ اطرافی (Border) نشون داده میشه .
  2. اگر Standard Window خاموش و Client Border روشن ، اطراف پنجره خطوط سیاه ایجاد میشه تا تمایز بین سایر برنامه ها و برنامه‌ی شما ایجاد بشه .
  3. اگر همه‌ی موارد روشن بشه همه‌ی کارهایی که این تیک ها خواهند کرد اعمال میشن .

توجه داشته باشید که اگر تیک Standard Window خاموش باشد در عوض قسمت گروهی ( Nonstandard window (No Border, Different Shape, Transparent روشن میشه .

این قسمت چند تا اختیار دارد :

تیک Movable : نشان می دهد که آیا پنجره قابل حرکت باشد یا خیر . با روشن بودن پیشفرش یعنی با وجود این اختیارات پنجره قابل حرکت است .
تیک Window Has Custom Shape : می توان گفت این قسمت یک قسمت مفید تر از قسمت های دیگر اختیارات را در اختیار ما قرار می دهد . با روشن شدن تیک مربوطه بسته‌ی گروهی Outline Shaper و B\W Mask روشن می شوند .
قسمت Outline Shaper : در این قسمت شما یک تصویری را از دیسک خود Load میکنید که این عکس شکل و شمایل نمایش پنجره‌ی برنامه را نشان می دهد .
برای دریافت بهتر به توضیح های زیر توجه کنید :
بر روی دکمه‌ی مقابل نوشته‌ی Image کلید کنید . یک تصویر با فرمت های شناخته شده‌ی زیر انتخاب کنید .
فرمت های قابل استفاده در این مورد : (*.BMP;*.JPG;*.PCX;*.PNG;*.TIF;*.GIF)
سپس Ok بزنید ، متوجه می شوید که پنجره ای که قرار است نمایش داده شود در محیط کاری برنامه تغییر کرده است ، اگر برنامه را اجرا کنید باز متوجه میشوید که قسمتهای خاصی از پنجره قابل رؤیت هستند و قسمت های خاصی را میتوان Drag کرد ( اگر تیک Movable روشن باشد ) .

خوب ، شما در قسمت Outline Shaper می توانید از هر عکسی با هر رنگی استفاده کنید ، ولی این گونه عکس ها چندان توصیه نمی شود ( در اصل به کل توصیه نمیشود ) .
شما از یک عکس ساده و کم حجم که تنها از دو رنگ سیاه و سفید ساخته شده و با اندازه‌ای برابر با اندازه‌ی پنجره است ، استفاده کنید . در این قسمت قسمت هایی که می خواهید در پنجره نشان داده شود را با یک رنگ (سیاه یا سفید ) و قسمت‌هایی از پنجره را که می خواهید دیده نشوند را با یک رنگ متفاوت رنگ پیشین استفاده کنید . در این مورد برنامه خود تشخیص می دهد که قسمتی از عکس که دارای رنگ بیشتری است را به عنوان قسمت نمایشی استفاده کند که البته اگر تصویر را به دوقسمت مساوی دقیق با یک اندازه پخشندگی رنگ ایجاد کنید ، برنامه اولویت نمایشی عکس را به قسمت سفید عکس می دهد تا قسمت سیاه عکس .

مانند شکل زیر شما متوجه می شوید پنجره فقط قسمت های محصور در رنگ سیاه را نشان میدهد . و قسمت های سفید از پنجره حذف می شود .
 

برای مشخص شدن شکل مربوطه به اینجا کلیک کنید .

 

قسمت Tolerance : حد و تاپ و تحمل عکس قرار داده شده را مشخص می کند .
Start Point : محل شروع عکس را مشخص می کند که در مقابل کادر نوشته‌ی X ، مقدار طول از مبدا و در مقابل کادر نوشته‌ی Y ، مقدار عرض از مبدا را وارد کنید .
عرض از مبدا و طول از مبدا یعنی اینکه ، نقطه‌ی شروع X و Y این برنامه همانطور که قبلا نوشته بودم در گوشه‌ی چپ - بالای پنجره‌ی برنامه در محیط کاری است . مانند شکل زیر : 

  

تصویر نماینده‎ی موقیت در برنامه‎ی MMB 

 

در قسمت Library : شما می توانید تغییرات اعمالی را به صورت یک فایل (Window Shape Files (*.Shp که مخصوص این برنامه است ، را با استفاده از دکمه‌ی Save ذخیره کنید و بعد ها به منظور عمومی بودن استفاده از این فایل یا برای مصارف Template آن را Load کنید تا دیگر زحمت Load کردن و تعیین موقعیت تصویر را نکشید.

قسمت B\W Mask : این قسمت نیز مانند قسمت قبل از یک عکس برای نوع پنجره‌ی نمایش استفاده می شود با این تفاوت که در این قسمت باید حتما رنگ تصویر انتخابی از دو رنگ سفید و سیاه (Black \ White ) باشد و هنگام استفاده از عکس مربوط ، خود برنامه اندازه‌ی پنجره را با اندازه‌ی عکس یکسان می‌کند که قابل تغییر نیست . یکی دیگر از تفاوت این قسمت با قسمت قبل این است که فقط قسمت سیاه عکس قسمت قابل دیدن پنجره است و قسمت سفید قسمت حذفیات است .
مزیت این اختیار این است که اگر یک عکس سیاه کامل با اندازه‌ی مشخص و فرمت مشخص را در وسطش (یا هر موقعیت دیگر بجر گوشه ها ) یک دایره‌ی سفید (یا هر شکل دلخواه دیگر ) رسم کنیم ، با قرار دادن آن در برنامه قسمت سفید حذف می شود یعنی Mask میشود و در پنجره‌ی برنامه‌ای که قرار است با MMB بسازیم مویینگی ظاهر میشود یعنی آن قسمت سفید حذف شده باعث می‌شود که ما در پنجره‌ی برنامه‌ی خود پشت برنامه را ببینیم .

مانند شکل زیر که با قرار دادن عکس مشابه عکس زیر قسمت های محصور سیاه قسمت های پنجره‎‌ی برنامه میشود و قسمت سفید حذف میشود با این تفاوت که ما می توانیم در فایل exe برنامه‌‎ی خود از قسمت سفید موجود در عکس ، پشت برنامه را ببینیم :

 

برای مشخص شدن شکل به اینجا کلیک کنید .

 

برای اینکه این موضوع ها را بطور طبیعی مشاهده کنید ، دو فایل برنامه MMB با فرمت MMD را در زیر قرار داده ام تا منظور واقعی نوشته ها را شهودی درک کنید :

برای قسمت قسمت Outline Shaper از Project Settings :

برای قسمت قسمت B\W Mask از Project Settings :

قسمت If 256 Colors Detected : این قسمت بیان می کند که اگر رایانه‌های 256 رنگی ( همون رایانه های قدیمی ) را تشخیص بدهد ، چه کار کند ؟
در این قسمت سه دکمه‌ی رادیویی وجود دارد که کار هر کدام را با توضیح مختصر می نویسم :
Run First Page Anyway : با این دکمه در هر شرایط صفحه‌ی نخست برنامه اجرا میشه و به ادامه اجرای برنامه می پردازه .
Run Another File : یک فایل دیگری را با قرار دادن آدرس آن در کادر مربوط اجرا کند . توضیحات مربوط به نحوه‌ی آدرس دهی نیز در مکان خودش داده میشود .
Run Another Page : یک صفحه‎ی دیگر از صفحات موجود در برنامه‌‎ی ساخته شده را اجرا کند . توضیحات مربوط به نحوه‌ی فراخوانی صفحات را در مکان خودش داده می شود .
Palette : در این قسمت نیز اگر رنگهای 256 تشخیص داده شود ، یکی از دو بسته‌ی گرافیکی رنگ موجود در این قسمت اجرا میشود که بسته‌ی رنگ Windows Standard به طور پیشفرض انتخاب شده است .
Graphic MMB : بسته‌ی گرافیکی رنگ برنامه‌ی Multimedia Builder را انتخاب و اجرا خواهد کرد .
Windows Standard : بسته‌ی گرافیکی رنگ استاندار ویندوز را انتخاب و اجرا خواهد کرد.

قسمت Style : در این قسمت شما روش اجرای برنامیتان را انتخاب خواهید کرد .
Always on top : این تیک این اختیار را به کاربر می دهد که تا برنامه ی او همواره بالاتر از سایر برنامه ها اجرا شود .
Windows Desktop Component : با انتخاب این گزینه برنامه ی شما در صفحه‌ی کاری ( Desktop ) اجرا خواهد شد .
Save Last Position in Registry : آخرین موقعیت قرار داده شده ی برنامه را در ریجستری ذخیره می کند و بعد از اجرای مجدد برنامه از همان موقعیت اجرا خواهد شد . با روشن شدن این تیک یک کادری در زیر آن با مقدار دهی پیشفرض MyApp روشن می شود . این کادر و این مقدار ( همان MyApp ) یک مکانی از Registry را برای ذخیره‌ی آخرین موقعیت برنامه ایجاد میکند که بنا به مقتضیات شما می تواند هر رشته‌ای را به خود بگیرد .

قسمت Background Mode : در این قسمت اختیارات نمایشی پس زمینه قرار داده شده است .با روشن کردن تیک Full Screen Background این اختیار روشن می شود .
Disable Alt-Tab in Win95 : اختیار فشردن دکمه‌های ترکیبی Alt + Tab را در ویندوز 95 نا توان می کند .
Cover Windows Taskbar : زمینه‌ی پشت ، نواز وظیفه (Task Bar) را نیز بپوشاند .
Solid fill : در این قسمت شما رنگ مات را برای زمینه ی پشت اختیار میکنید .
Image : در این قسمت شما می توانید برای زمینه‌ی پس از تصویر استفاده کنید که این قسمت اختیارات زیر را دارد :

  1. Normal : حالت معلمولی تصویر انتخابی را اعمال می کند .
  2. Tile : تصویر را به صورت کاشی کاری در پس زمینه می نگارد ، این مورد برای تصاویر با ابعاد کوچک بسیار مناسب است .
  3. Stritch : تصویر را به اندازه‌ی مناسب پرده‌ی مانیتور تبدیل میکند ( Manitor Screen ) . البته این مورد برای عکس های با کیفیت زیاد مناسب نیست بر عکس آن نیز صادق است ، این مورد برای عکس های کم کیفیت و کوچک مناسب نیست .

برای پاک کردن تصویر از پس زمینه دکمه‌ای با علامت ضربدر را بفشارید .

قسمت Display Resolution : در این قسمت می توانید کیفیت صفحه‌ی نمایش را برای برنامه‌ی خود در حین اجرا تنظیم کنید . که به طور پیشفرض این تیک خاموش است . بهتر است که خاموش باشد . در بعضی موارد که برخی از مانیتورهای توانایی رندر تصویر با کیفیت بالا را ندارند میتوانید از این اختیار استفاده کنید .
با روشن شدن تیک Try to Change to شما می توانید کیفیت نمایش صفحه‌ی نمایش را از لیست مقابل آن انتخاب کنید .
Allow Up-Sizing : به شما این اجازه را می دهد که اندازه‌ی کیفیت را خیلی بالا ببرید . با روشن کردن این تیک یک پیغام از سوی برنامه می آید که میگوید ، استفاده از این تیک اصلا توصیه نمیشود زیرا ممکن است برنامه شما را در برابر سخت افزارهای قدیمی یا سخت افزارهایی که توانایی چندانی در پردازش ندارند با مشکلات بسیار بزرگی مواجه کند . پس اجازه دهید این تیک به حال عادی خود (خاموش) باقی بماند .

قسمت Set Process Priority : در این قسمت شما اولویت پردازش را اعمال می کنید .که به طور پیشفرض Noraml انتخاب شده است .تیک های دیگر آن به ترتیب Low (ضعیف) و High (سطح بالا) هستند .

بعد از تنظیم دقیق پروژه‌ی خود و اعمال تغییرات Ok را بفشارید در غیر این صورت دکمه‌ی Cancel را بفشارید .

توجه کنید که یک دکمه با شکل علامت سوال در بیشتر پنجره‌های مجاوره‌ای ( در اینجا Project Settings ) وجود دارد که این دکمه ، برنامه ی Help مولتی مدیا را اجرا می کند و راهنمایی کامل در این قسمت وجود دارد .

زیر منوی Paths Replace : این قسمت یک کادر تبادلی باز میکنید .
در این قسمت بخشی از برنامه که برای اجرای برنامه ( می تواند ، عکس ، فیلم ، موسیقی ، یا حتی برنامه و... باشد ) دیگر در خارج از برنامه لینک شده اند را تغییر مسیر میدهد . توضیحات در بخش آدرس دهی .
زیر منوی Text Replace: این قسمت یک کادر تبادلی باز میکنید .
در این قسمت برنامه برای راحتی کار کاربران این کادر تبادلی را ایجاد کرده است . در این کادر تبادلی ، کنترل ها و شی هایی که در برنامه می توان نوشته‌ی آن ها را تغییر داد ؛ به صورت لیست ظاهر می شوند که با کلیک کردن بر روی شی ایجاد شده در لیست می توانید نام و مقدار و Tooltip آن را تغییر دهید .
برای مثال در برنامه یک دکمه بسازید که برنامه MMB نام آن را به طور پیشفرض TextBTN میذارد ، اگر بعد از قرار دادن کنترل به این زیر منو بروید مشاهده می کنید که یک مقدار به لیست چپ-بالا افزوده شده است . در این لیست ها اول نام صفحه ‌ای که شی در آن قرار دارد نوشته می شود بعد با دوتا کولن " :: " نام شی نوشته میشود .اگر به نام صفحه دست نزده باشید لیست به شکل زیر نمایان میشود :

Page 1::TextBTN
که با کلیک روی آن امکان تغییرات سمت راست برای این شی آماده می شود .

در قسمت های بالا سمت راست : دو تا نوشته وجود دارد یکی Original Text یعنی نوشته ی اصلی اعمال شده به این شیء و در سمت راست آن نیز یک نوشته ی دیگر وجود دارد که نوشته است Object . در مقابل نوشته‌ی Object نوع شیء انتخابی نوشته می شود که قابل Drag است . در زیر قسمت این دو نوشته یک مکانی برای نوشته‌ی نوشته‌ی اصلی دارد که غیر قابل تغییر است ، در واقع همان نوشته‌ای است که ما در کادر پایین آن می نویسیم و در بالا نشان می دهد که شما این نوشته را اعمال کرده اید .
در قسمت پایین آن قسمتی هست که با نوشته‌ی New Test جدا شده است ، اینجا همان جایی که شما می توانید نوشته‌ی مربوط به شیء را تغییر دهید و نتیجه‌ی اعمالی را هم در بالای آن و هم بر روی خود شیء مشاهده کنید .
در پایین جلوی نوشته‌ی Tooltip مکانی است که تا کاربر برای شیء انتخابی یک ToolTip اضافه کند .
Tooltip چیست ؟ Tooltip یک کادر زرد رنگ ویندوز است که به هنگام نگه داشتن Mouse روی شیء خاص آن Tooltip نمایان میشود و توضیحی مختصر در باره‌ی شیء یا عملکرد شیء در اختیار سایر کاربران قرار می دهد .


همه‌ی این تغییرات زمانی اعمال میشوند که شما دکمه‌ی Apply را بفشارید .
اگر مایل به بیرون آمدن از این کادرتبادلی هستید دکمه‌ی Cancel را بفشارید .


بدلیل حجم زیاد مطالب در دو سه زیر منوی هر منو ... زیر منوهایی که حجیم هستند را در پست‌های جداگانه قرار میدهیم . 
 
زیر منوی Check & Distribute :در این قسمت ، تنظیمات پایانی برنامه‌ی Autorun ساخته شده را اعمال می کنید :

Distribute to Destination : در این قسمت ، شما با استفاده از دکمه‌ی Local مسیر اجرایی و کامپایل برنامیتان را انتخاب می کنید .
سعی کنید از مسیر هایی که فارسی ( Unicode ) هستند ، استفاده نکنید .

قسمت Player : در این قسمت شما نوع Player برای exeی خود تعیین می کنید که به طور پیشفرض full انتخاب شده است .
قسمت Macromedia Flash : در این قسمت چنانچه شما از Swf ( فرمت کامپایل شده‌ی برنامه‌ی flash ) در Autorunتان استفاده کرده اید ، اختیار Embed Flash Player Runtime برای Embed (جاسازی) کردن این نوع فرمت ها به کار می رود که این با روشن شدن این تیک Player فلش در برنامه‌یتان جاسازی میشود . پس اگر از Swf استفاده کرده اید برای جلوگیری از اجرای نشدن برنامه یا خطاهای احتمالی در سیستم هایی که Player فلش را ندارند ، این تیک را روشن کنید .
تیک Generate autorun.inf : با روشن بودن این تیک ، برنامه در مسیر autorun ساخته شده یک فایل inf ایجاد میکند که محتویات آن دو خط است .
ویندوز هنگام اجرای دیسک حاوی Autourn ابتدا این فایل را مورد بررسی قرار می دهد و با اعلانات موجود در آن فرآیند اجرایی خود را به پیش می برد .
برای مثال :
همانطوری که در فایل inf یک دستور ICON=Icon.ico باشد ، یعنی اینکه ویندوز آیکون دیسک حاوی فایل inf موجود در مسیر ابتدایی دیسک را همان Icon.ico قرار می دهد .
همانطور که دستور OPEN نیز به ویندوز می گوید که فایل بعد از مساوی من را اجرا کن .
در این مورد برنامه‌ی MMB داخل فایل inf دو دستور ساده‌ی OPEN و ICON را قرار می دهد که این دو دستور با توجه به توضیحات عملیاتی را انجام می دهند .
خوب اگر مایلید که این فایل ایجاد شود ، بگذارید تا تیک روشن بماند ، در غیر این صورت ، تیک را بردارید .

قسمت Compression Method : این قسمت متد و روش فشرده سازی فایل .exe را از شما می خواهد که به طور پیشفرض Best انتخاب شده است ، چنانچه مایل به انتخاب سایر مورد ها هستید کرکه را کلیک کنید .

قسمت FMOD Configuration : این قسمت تنظیمات FMOD را نشان می دهد که مربوط به صدای استفاده شده در برنامه است . که به طور پیشفرض DirectX انتخاب شده است .
تیک MPEG accurate VBR encoding فایل MPEG را دقیقا بر اساس VBR رمزگذاری می کند .

قسمت Stand Alone : این قسمت مستقل سازی برنامه است .
با روشن بودن تیک Create Stand-Alone file برنامه را خود کفا میکند . یعنی به صورت یک فایل executable که ممکن است در هر رایانه ای اجرا شود .
تیک Allow only one instance باعث میشود که برنامه فقط برای یک بار مستقل باشد .

قسمت Secure Layer : این قسمت یک لایه‌ی امنی را ایجاد میکند که با روشن شدن تیک Add Secure Layer این امکان وجود خواهد داشت . ولی توجه داشته باشید که سازنده در دکمه‌ی علامت سوال مقابل آن ذکر کرده است که بهتر است از این اختیار استفاده نکنید . زیرا این لایه همانطوری که مشابه آن را توضیح دادیم فقط توسط برنامه‌های Hex قابل دیده شدن هستند و ممکن است با روشن بودن این تیک اجرای برنامه به کندی صورت گیرد . در واقع یک لایه‌ی مخفی امنی را در خود exe ایجاد میکند .

قسمت Icon : همانطور که از اسمش پیداست ، برای الحاق آیکون برنامه است .
دکمه‌ی 16 Color : این دکمه بیان میکند که آیکون انتخابی باید 16 زنگی باشد ، استفاده از این آیکون برای مقابله با سیسیتم های ضعیف است که قدرت اجرا و نمایش آیکون های با کیفیت را ندارند .
دکمه‌ی 256 Color : این دکمه هم بیان میکند که آیکون انتخابی باید 256 رنگی باشد .
در مقابل این دو دکمه قبل از انتخاب آیکون اندازه‌ی آیکون را به ما اعلان میکند و ما مجاز هستیم که از این اندازه برای آیکون Autorun خود استفاده کنیم .
بعد از انتخاب آیکون مورد نظر خود نام آیکون در مقابل دکمه‌ی مربوطه ظاهر می شود .

توجه داشته باشید که آیکون ها حتما باید با این دو رنگ باشند و با اندازه‌ی 32x32 در غیر اینصورت با پیغام خطا مواجه خواهیم شد .

یکی از نقاط بسیار ضعیف این برنامه همین قسمت آیکون است که ما مجبوریم که آیکونی با کیفیت ثابت انتخاب کنیم درحالیکه دیگر امروزه در سیستم های قوی آیکون با این اندازه رشت دیده میشود .
ولی بعد از نسخه‌ی 4.9.6 این مشکل را با استفاده از یک برنامه‌ی IconChanger بر طرف کرده است .
بعد از اینکه برنامه‌ی خود را ساختید و آن را به صورت فایل exe در آوردید ، از برنامه‌ی mmb_iconchanger موجود در دایرکتوری برنامه‌ی MMB قادر خواهید بود برای تغییر و جایگذاری هر آیکون با هر کیفیت و اندازه از این برنامه استفاده کنید .
دکمه‌ی Default در قسمت Icon ، حالت پیشفرض را آیکون MMB را بازمیگرداند.

قسمت Copyright Info : در این قمست شما ، اطلاعات نمایشی برای سایر کاربران را در داخل فایل exe خود قرار میدهید ، در واقع تغییر این قسمت ، تغییر فایل RES . موجود در exe است .
Company name : نام کامپنی یا شرکت خود را در این قمست وارد کنید .
Product Name : نام برنامه‌یتان در این قسمت خواهد بود .
Description : توضیحات مربوط به Autorun ساخته شده در این قسمت جای دارد .
Copyright : در این قسمت شما حق کپی رایت برنامه را برای دیگران گوش زد میکنید .
Legal Trademarks : در این قسمت شما آرم تجاری برنامه‌ی خود را به اختصار می‌نویسد .
(File Version (e.g. 4.90.0000.0 : در این قسمت نیز ورژن یا همان نسخه‌ی برنامه را مینویسید که برای مثال در پارانتز نوشته شده است 4.90.0

قسمت Warnings : این قسمت مربوط به اخطار های احتمالی صادر شده از دو مورد است که در زیر آورده شده اند .
تیک Suppress FMOD warnings : اخطار و پیغام مروبط به اشکال FMOD را بدون نمایش نادیده می گیرد .
تیک Suppress Flash warnings : اخطار و پیغام مروبط به اشکال Swf های استفاده در برنامه را بدون نمایش نادیده می گیرد .
قسمت Errors and Warnings : این قسمت لیست Errorهای موجود در پروژه‌ی شما و Errorهای احتمالی را در جعبه‌ی لیست زیر آن نشان میدهد .

با زدن OK تغییرات اعمال میشوند و با زدن Cancel از این پنجره خارج میشوید و چنانچه مایل به مشاهده‌ی فایل Help برنامه هستید از دکمه‌ی Help استفاده کنید .

زیر منوی Embedded Sound : در این قسمت که یک پنجره‌ی جدید را باز میکند ، به شما اجازه میدهد که تا به اندازه‌ی مجاز فایل موسیقی پشتیبانی شده در این برنامه را در برنامه‌ی خودتان Embed کنید ( تعبیه ) .
اگر فایل موسیقی انتخابی بیش از حد مجاز حجیم باشد ، یک پیغام خطایی مشتمل بر این پیغام که "حجم فایل سنگین است ، آیا میخواهید ادامه دهید؟" ظاهر می شود .
زیر منوی Embedded files : این قسمت نیز مانند قسمت قبل است با این تفاوت که در این قسمت می توانید هر فایلی را ولی با حجم کمتر را Embed کنید . اگر فایل حجیم باشد پیغامی می آید که میگوید ، فایل حجیم شما ممکن است اجرای برنامه را کند کند .
زیر منوی Comments : این زیر منو یک کادرتبادلی را باز میکند که شما می توانید در این کادر تبادلی توضیحاتی را در باره‌ی برنامه‌ی خود بنویسید که تا دیگر کاربرانی که فایل شما را مشاهده می کنند بتوانند با این توضیحات به برنامه‌ی شما آشنا باشند .
تیک زیر آن ، Show next time on Open به شما این اجازه را می دهد که هنگامی که دفعه‌ی بعد برنامه را اجرا کردید این توضیحات نمایش داده شوند .
زیر منوی Debug : این بخش از برنامه به شما کمک میکند که برنامه‌ی خود را اشکال زدایی کنید با توجه به اختیاراتی که در این بخش در اختیار شما قرار داده شده است .
زیر منوی Run : با زدن کلید بر روی این زیر منو برنامه شما اجرا می شود . ( MMB یه نسخه‌ی exe را در temp ذخیره میکند بعد آن را اجرا میکند )