منوی Page - آموختن Multi Media Builder

آموختن Multi Media Builder

آموختن برنامه‎ی چند رسانه‎ای Multi Media Builder

منوی Page

زیر منوی Add page :این زیر منو یک صفحه بعد از آخرین صفحه ایجاد میکند .

زیر منوی Insert :
این زیر منو دارای دو قسمت است :
After : یک صفحه درست بعد از صفحه‌ی انتخاب شده اضافه میکند .
توجه کنید که صفحه‌ی انتخابی قرمز رنگ میشود .
Before : یک صفحه درست قبل از صفحه‌ی انتخاب شده اضافه میکند .

زیر منوی Delete Page :
صفحه‌ی انتخابی را حذف میکند .

زیر منوی Page Manager :
با کلیک روی این زیر منو یک کادر تبادلی ایجاد میشود . این کادر تبادلی وسیله‌ی خوبی برای تنظیم صفحاتتان دارد . صفحات به صورت لیست در سمت چپ کادر تبادلی ( پنجره ) قرار می گیرند که با کلیک روی آن ها میتوانید تغییرات مورد نیاز خود را اعمال کنید . تقریبا این پنجره سر جمع شده‌ی زیر منو های قبل است ، با این تفاوت که کار با این پنجره کمی آسان تر است .

زیر منوی Next Page :
صفحه‌ی بعد از صفحه‌ی انتخابی را انتخاب میکند .

زیر منوی Previous Page :
صفحه‌ی قبل از صفحه‌ی انتخابی را انتخاب میکند .

زیر منوی Master Page :
زیرین ترین لایه‌ی پنجره‌ی برنامه‌یتان را با کلیک در صفحه‌ی مورد نظر به صورت یک صفحه نشان میدهد .

زیر منوی Master Top Layer :
بالا ترین لایه‌ی پنجره‌ی برنامه‌یتان را با کلیک در صفحه‌ی مورد نظر به صورت یک صفحه نشان میدهد .

زیر منوی Background :
این زیر منو سه اختیار دارد :
Load Background Image : یک عکس برای لایه‌ی زیرین همان صفحه‌ی انتخابی (نه Master Page ) بارگذاری میکند . توجه داشته باشید که دسترسی به این عکس در لایه‌ی Master Page مقدور نیست .
Tile Background Image : این اختیار را به کاربر میدهد که عکس انتخابی برای لایه‌ی زیرین صفحه‌ی انتخاب شده را به صورت کاشی پیوسته نشان میدهد . این مورد برای عکس های کم حجم و کوچک اندازه مناسب است .
Delete Background Image : عکس انتخابی برای لایه‌ی زیرین صفحه‌ی انتخاب شده را حذف میکند .

زیر منوی Debug :
این زیر منو حالت اشکال زدایی برنامه برای استفاده بهینه از برنامه‌ی شما را در اختیار قرار میدهد و نشان گر آن است که در حالت اجرا چه کارهایی توسط برنامه انجام میشود . این قسمت اکثرا برای اشکالات سطحی برنامه‌های ساده‌ی ساخته‌ شده توسط MMB مناسب است .

زیر منوی Тest Current Page :
صفحه‌ی جاری انتخاب شده را آزمایش میکند .

زیر منوی Сheck for Lost Objects :
شیء های از دست رفته‌ مورد استفاده در برنامه را بررسی میکند .

زیر منوی Рroperties :
پنجره ویژگی های صفحه‌ی جاری را باز میکند .

Label : در این قسمت شما نام صفحه‌ی انتخابی را مینویسید .
Default : در لیست مقابل Default ، شما آیکون مربوط به ماوس خود را به هنگامی که نشانه گر ماوس به داخل محوطه‌ی Autorunتان میرود ، تعیین میکیند .
قسمت Background : این قسمت متشکل از سه بخش است :
From Master Page : پس زمینه را از قمسمت Master Page انتخاب میکند .
Color : رنگ پس زمینه‌ی صفحه‌ی انتخابی را تعیین میکند .
Image : برای پس زمینه‌ی صفحه‌ی انتخابی عکس انتخاب میکند . با دکمه‌ای که با علامت ضربدر است شما میتوانید عکس را حذف کنید. تیک Tile نشان میدهد که عکس پس زمینه باید به صورت کاشی کاری نمایش داده شود .
قسمت Play audio track from CDAudio or Mixed-mode CD : این قسمت این اختیار را میدهد که اگر دیسک حاوی Autorun مذبور به صورت Mixed-Mode یا CDAudio باشد از کدامین Track موسیقی را پخش کند .
قسمت Script : این قسمت ، قسمت برنامه نویسی به زبان ساده‌ی MMB است که درباره آن ان شاء ا... صحبت خواهیم کرد .
قسمت Page Transition : در این قسمت شما تاثیرات روی صفحه‌ی انتخابی را اعمال میکنید . این تاثیرات هنگام نمایان میشوند که صفحه‌ی انتخابی شما صفحه‌ی اول باشد یا توسط شیء های صفحات دیگر اعلان شود .
Delay : این قسمت دیر کرد یا همان تاخیر نمایش Effectهای انتخابی از لیست بالای آن را نشان میدهد . توجه داشته باشید که واحد اعداد موجود در کادر مقابل نوشته‌ی Delay به صورت مینی ثانیه است پس 1000 مینی ثانیه ، 1 ثانیه است .
Plug-in : اختیار مفید این قسمت ، بخش Plug-in آن است . این قسمت این اختیار را می دهد که کاربر Effectهای متفاوت از دیگر Effectهای موجود را بر روی صفحه اعمال کند . برای استفاده از این بخش باید فایلی با فرمت (Transition Plug-In (*.TLL داشته یا آن را بسازید .
قسمت Background Music : در این بخش ، شما آهنگ \ موسیقی بخش شونده‌ی پس زمینه‌ی صفحه‌ی انتخابی را انتخاب میکنید و با روشن بودن تیک (Loop (WAV ، آهنگ \ موسیقی شما بعد از پایان پخش ، تکرار مجدد خواهد شد .
توجه کنید که این تیک ، تمامی فرمت های موسیقی تعریف شده برای MMB را تکرار مجدد میکند نه فقط Wav .
فرمت های موسیقی تعریف شده برای برنامه MMB :

(Wave Files (*.wav
(MPEG Audio Files (* mpg *.mp 1;*.mp 2
(OggVorbis Files (*.ogg
(Windows Media Audio Files (*.wma
(Advanced Streaming Format Files (*.asf
(Midi Files (*.mid;*.rmi
(Module Files (*.mod
(Scream Tracker 3 Files (* s3m
(Fast Tracker II Files (*.xm
(Impulse Tracker Files (*.it
(*.*) All files
برای دریافت کمک های بیشتر راجع به این قسمت بر روی دکمه‌ی ? کلیک کنید .
برای اعمال تغییرات Ok و لغو دستورات اعمالی Cancel را بفشارید .