منوی Effects - آموختن Multi Media Builder

آموختن Multi Media Builder

آموختن برنامه‎ی چند رسانه‎ای Multi Media Builder

منوی Effects

این منو ، اختیاراتی چون ایجاد جلوه های ویژه تصویر و نوشته را در اختیار کاربر قرار میدهد .

زیر منوی Flip ، شکل انتخابی را به صورت عمودی یا افقی معکوس میکند .
زیر منو های زیر هنگامی روشن میشوند که عکسی انتخاب شده باشد :

Blur : تصویر را تار میکند .
Sharpen : شکل را جلا میبخشد و قسمت های آن را تیز میکند .
Convert to Gray Scale : شکل رنگی یا غیر رنگی را سیاه-سفید میکند .
Tile : شکل را به صورت کاشی میبرد . یعنی شکلی را انتخاب کرده و آن را کوچک کنید ، سپس بعد از زدن این دکمه ، آن مقدار تغییر اندازه شده روی شکل اصلی ماسک میشود و آن قسمت دیده خواهد شد .
Crop : قسمتی از شکل که کاربر توسط ماوس انتخاب میکند را میبرد .

زیر منوی MMB Effects :
این زیر منو چند جلوه را روی کنترل های این برنامه اعمال میکند که به ترتیب زیر است :
Drop Shadow : سایه ای با توجه به اختیارات قرار داده شده به کنترل الحاق میکند .
Glow : اطراف کنترل ، رنگی اختیاری را میتاباند .
Fire : اطراف کنترل ، شکلی به صورت آتش قرار میدهد .
Cut Out : در اثر بریدن کنترل یا شکل ، آن قسمت ها را جدا میکند و حالت خاصی به کنترل یا شکل میبخشد .
Bevel : تیزی های لبه ی نوشته ها را میگیرید و از حالت نرمی خارج میکند . توجه کنید که این جزء فقط روی نوشته ها اعمال میشود .

زیر منوی Special Effects :
این زیر منو نیز ، چند جلوه ی ویژه برای عکس ها در اختیار کاربران قرار میدهد .در این جا فقط توضیحاتی مختصر از عملکرد آنها میدهیم .

Water : روی تصویر آینه ای به صورت اینکه شکل روی آب است ، اعمال میکند .
Motion Blur : شکل را به صورت تار و بلور حرکتی قرار میدهد . یعنی انگار به مرکز شکل حرکت کرده ایم و از آن عکس کشیده ایم .
Emboss : شکل را برجسته میکند . (حکاکی شده )
Sketch : شکل را به صورت تصویر نقاشی شده توسط قلم در می آورد .
Crayon : شکل را به حالتی که انگار با آبرنگ نقاشی کرده ایم در می آورد .
Glass : شکل را به صورت شیشه در می آورد .
Cube : شکل را به صورت یک مکعب در می آورد .
Mosaic : شکل را به صورت موزاییکی (سانسوری) در می آورد .
Flower : شکل را به صورت برگ های گل در می آورد .
Ripple : شکل را به صورت موج دار نشان میدهد .
Twirl : شکل را به صورت یک شکل چرخش داده شده در می آورد .

زیر منوی Interactive Effects :
این زیر منو نیز سه اختیار دارد که این سه اختیار را میتوان به صورت دستی روی شکل عملیاتی انجام داد :

Warp : شکل را با تغییر ماوس روی آن میشکند و چین و چروک را اعمال میکند .
Impressionist : روی شکل اثراتی که در لیست انتخاب میکنید، میگذارد .
Metal Light : روی شکل یک ماسک رنگی که به صورت لامپ است اعمال میکند .

زیر منوی Color Tweak Effects :
این زیر منو فقط برای عکس ها قابل دسترسی است و لیستی از تغییرات رنگی روی عکس را برای تغییر و اعمال Effect سریع در اختیار کاربر قرار داده است .

زیر منو های Restore Original و Make New Original :
این زیر منو ها فقط هنگامی که Effectهای Blur ، Sharpen ،Convert to Gray Scale ، Tile و Crop روی عکس اعمال شده اند ، روشن میشود .
Restore Original : بعد از اعمال Effectهایی که این زیر منو را روشن میکنند ، با کلید روی آن عکس به حالت اولیه و اصلی خود باز میگرد .
Make New Original : این زیر منو آخرین Effectهای اعمال شده روی عکس را روی فایل عکس لود شده در برنامه ، ذخیره کرده و عکس ، همان عکسی میشود که قبل از زدن این زیر منو دیده اید . پس با اعمال دوباره Effectهایی که این زیر منو را روشن میکنند و زدن Restore Original دیگر به حالت اصلی اولیه که لود کرده اید باز نخواهد گشت بلکه به حالت قبلی بر خواهد گشت .